O Nas

Naszym celem jest oferowanie naszym szanownym klientom luksusowych, modnych akcesoriów o wysokiej jakości. Działamy w prosty sposób zachowując niskie koszty operacyjne, w rezultacie jesteśmy w stanie przygotować konkurencyjną ofertę cenową i co najważniejsze kupujemy bezpośrednio od producentów.

Oferujemy produkty firm markowych. Wszystkie nasze produkty są autentyczne i co
najważniejsze oryginalne, posiadające wszystkie rękojmie i gwarancje producentów. Nie
sprzedajemy, handlujemy i nie dostarczamy produktów używanych lub podrabianych. Nigdy nie zajmowaliśmy się tym w przeszłości i nie będziemy w przyszłości. Nadal wierzymy w zarabianie pieniędzy w staromodny sposób: „ciężko na nie pracujemy".
Wszystkie produkty wyszczególnione w naszych ofertach są markowe i posiadają znaki towarowe producentów. Wszystkie produkty w naszej ofercie mogą ulec zmianom i/lub usunięciu i/lub przywrócone bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny wymienione w SCD (sugerowanych cenach detalicznych) mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Proponując specjalne rabaty szczegóły umieszczamy w opisie produktu. Okazjonalnie kody specjalnych rabatów oferowane są na stronie Facebooka.

Bobbelia.com jest sklepem internetowym z Hagardhs B.V. spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością zarejestrowaną w izbie handlowej w Holandii kvk # 55812058 and VAT #NL851869580B0, nasz adres do korespondencji : Postbus 22018 Amsterdam Zuidoost 1100CA
The Netherlands. E-mail: bobbeliapolska@hagardhs.com tel: +31 20 894 3282 Skype: hagardhs  Dowodem na to, iż mamy przejrzyste podejście, jest oferta sprzedaży produktów oryginalnych, autentycznych, o wysokiej jakości.

W przypadku pytań handlowych odnośnie franczyzy Bobbelia w Państwa kraju prosimy o e-mail z krótkim opisem planu przedsięwzięcia biznesowego, danymi kontaktowymi i informacją o Państwa obecnej działalności biznesowej. Skontaktujemy się w ciągu 2-3 dni roboczych.

About Us

Our goal is to provide quality luxury fashion accessories to our esteemed shoppers. We operate simple, by keeping our operating costs low, thus, being able to design a competitive price offer and, most importantly, we buy straight from the manufacturers

We offer products from branded companies. Therefore, all our products are authentic, and most importantly original and carry all the warranties and guaranties from the company who manufacture those. We do not sell, trade and or supply any used and or fake products. We never did that in the past and we will never do that in the future either. We still believe making money the old fashion way; “we work hard for it”

All products listed in our offers are brands and or trade marks of their respected company who has manufactured them. All products listed in our offer maybe changed and or eliminated and or re-introduced without prior notice. All prices mentioned are RRP (recommended retail prices) and are subject to change without prior notice. When we offer special discounts, we detail those on the product detail section. Special discount codes are offered on our Facebook page, occasionally

Bobbelia.com is an eShop from Hagardhs B.V. a private limited company registered with the chamber of commerce in The Netherlands with kvk # 55812058 and VAT # NL 851869580B01 and our mailing address is; Postbus 22018 Amsterdam Zuidoost 1100CA The Netherlands. E-mail: store@hagardhs.com Work phone: +31 20 894 3282 Skype: hagardhs 

The fact that we are transparent with our approach should prove that, we pride to offer original, authentic and quality products

For trade related enquiries with regards to Bobbelia Franchise for your country; please e-mail us a brief on your business venture plans along with your contact details and your present business activities and we shall get back to you within 2-3 business days