Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Bobbelia (platforma e-commerce z Hagardhs B.V.) ( “Bobbelia”, “my”, “nasz” lub “nas”) ceni
zaufanie jakim nas obdarzyliście. W ramach naszych relacji szanujemy Państwa prywatność. Z
tego względu Bobbelia chroni Państwa prywatność, a udostępnione przez Państwa informacje
wykorzystuje w sposób odpowiedzialny.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności (“Oświadczenie o ochronie prywatności”) zostało opracowane w celu wyjaśnienia: (i) w jaki sposób Bobbelia gromadzi, wykorzystuje, przetwarza, zabezpiecza, udostępnia i przekazuje informacje; (ii) jakiego rodzaju informacje gromadzimy; (iii) w jaki sposób można edytować i/lub usunąć informacje oraz zmienić preferencje; oraz (iv) ochrony Państwa dostępu i/lub korzystania z naszej strony.  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy praktyk spółek, które nie są w posiadaniu lub pod kontrolą Hagardhs B.V. a także osób nie zatrudnionych przez Hagardhs B.V. lub przez nią nie zarządzanych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może ulegać okresowym modyfikacjom bez
uprzedniego powiadamiania Państwa w związku ze zmianami naszych informacyjnych praktyk
osobistych lub odpowiednich praw. W przypadku dokonania zmian, wysyłamy je tutaj. W
przypadku zmian materialnych odnośnie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
umieszczamy powiadomienie na naszej stronie internetowej lub wysyłamy powiadomienie na
udostępniony nam przez Państwa adres e-mail. Od czasu do czasu należy sprawdzać ten ustęp
naszej strony, ponieważ odwiedzając naszą stronę internetową wyrażacie Państwo zgodę na
wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli nie określono inaczej, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy jedynie wykorzystania i ujawniania informacji jakie gromadzimy od Państwa na naszej stronie internetowej.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest włączone do oraz stanowi część Warunków Korzystania, które regulują Państwa dostęp do oraz korzystanie z naszej strony internetowej ogólnie. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności podlega prawu Holandii bez względu na lokalizację, miejsce zamieszkania i narodowość indywidualnych użytkowników.

Dokonaliśmy aktualizacji naszego Oświadczenia o ochronie prywatności dnia 18 kwietnia 2015
roku i od tego dnia wchodzi w życie.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI
Bobbelia może gromadzić Państwa informacje osobiste po założeniu lub aktualizacji Państwa
konta Bobbelia, podczas udziału w konkursie lub loterii, ankiecie, sondażu, zakupach online,
sprawdzania statusu zamówienia lub przeglądania historii zamówienia, zapisaniu się do naszej
listy mailingowej lub naszych stron serwisów społecznościowych, kupna i wysyłania kart
prezentowych czy wykorzystywania naszego wsparcia technicznego lub obsługi klienta.
Gromadzone informacje osobiste obejmują: Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, pocztę,
adres rachunku i dostawy, numer telefonu oraz, jeżeli dotyczy, numer karty kredytowej i lub dane banku. Dodatkowo, możemy prowadzić rejestr Państwa zakupów z http://www.Bobbelia.com oraz naszych sklepów i spółek powiązanych, a także upoważnionych dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i dealerów.

Możemy otrzymywać pewne informacje w sposób automatyczny podczas państwa wizyt na
naszej stronie internetowej, typu adres IP używanego urządzenia do połączenia internetowego, typ domeny, wersja browsera, dostawca usługi oraz wywoływane strony. Gromadząc niniejsze informacje uczymy się jak dostosować naszą stronę do odwiedzających nas oraz jakie produkty lub usługi preferują. My oraz nasi zaufani dostawcy gromadzą te informacje różnymi sposobami, typu "cookies" i "web beacons," każde omówione poniżej.

Możemy również gromadzić informacje poprzez żródła osób trzecich, łącznie z mediami
społecznościowymi i innymi stronami internetowymi, które uprawnione są do brandingu Bobbelii. Na przykład, jeżeli wysyłacie Państwo komentarz na naszą stronę FaceBooka lub wysyłacie do nas wiadomość na Twitterze, możemy gromadzić te informacje zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności. Możemy również gromadzić informacje o was z dostępnych źródeł handlowych (typu data aggregators i publiczne bazy danych). Możemy również łączyć te informacje z innymi na Państwa temat oraz wykorzystać je zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności..

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z INFORMACJI
Bobbelia wykorzystuje gromadzone informacje uzyskane od Państwa do następujących celów:
Do przetwarzania informacji o Państwa zamówieniu, odpowiadania na Państwa pytania
dotyczące statusu zamówienia. Do dostarczania okresowych e-maili i korespondencji na temat produktów Bobbelia, usług i promocji. Do wstępnego wypełniania pól.

Do przedstawiania Państwu i/lub dostarczania zawartości, która naszym zdaniem może
zainteresować Państwa, przedstawiania zawartości zgodnie z Państwa preferencjami i naszymi
warunkami.

Do wysyłania e-maili, które pomogą nam poznanie Państwa preferencji zakupowych .
Do ulepszenia naszego sklepu online oraz Państwa doświadczenia w dziedzinie zakupów.
Do dostarczenia reklam naszych produktów i usług na tej lub innych stronach.
Do analizy ruchu użytkowników.

Do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszych stron internetowych oraz naszego
biznesu. Do kontaktu lub powiadomienia Państwa w razie konieczności.
Do rozwoju naszych nowych usług i produktów.
Do oferowania Państwu usług.
Do działania zgodnie z prawem, polityką i procedurami.
O ile nie określono inaczej w Warunkach użytkowania .

Prosimy pamiętać, iż korzystając na naszej stronie z opcji udostępnij w celu udostępnienia
informacji o produkcie przyjacielowi, możemy wykorzystać nazwisko przyjaciela i adres mailowy do wysłania wiadomości. Informacje Państwa przyjaciela mogą nie być bezpieczne w naszej bazie danych klienta lub marketingowej. W niektórych wypadkach możemy łączyć informacje jakie Państwo dostarczacie z innymi demograficznymi dostępnymi nam. Ponadto, dostarczając nam dane personalne możemy podzielić się nimi z naszym zarządem dokumentacją Hagardhs B.V.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH
Bobbelia przetwarza dane personalne jedynie do celów, do których zostały zebrane oraz zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności. Dokonujemy przeglądu naszych danych, praktyk gromadzenia i przetwarzania w celu zapewnienia, iż gromadzimy i przetwarzamym jedynie te dane personalne niezbędne do prowadzenia lub ulepszenia naszej strony internetowej, usług i produktów lub innych dozwolonych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności.

MOBILNY MARKETING
Istnieje możliwośc otrzymywania informacji na temat naszych produktów i usług przez Państwa telefon komórkowy podajac numer telefonu i adres mailowy na stronie internetowej. W przypadku wykorzystywania tej funkcji możemy wysyłać komunikaty dotyczące naszych produktów, usług i promocji na adres mailowy i/lub sms czy pocztę głosową. Możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować z tych komunikatów kontaktując się z nami zgodnie z instrukcjami w ustępie poniżej "Jak skontaktować się z nami". W zależności od warunków umowy telefonu komórkowego, otrzymywanie i wysylanie emaili i smsów może wiązać się z kosztami. Bobbelia i/lub Hagardhs B.V. nie odpowiadają za te koszty.

INFORMACJE KTÓRYMI DZIELIMY SIĘ
Bobbelia nie sprzedaje i nie wypożycza Państwa danych personalnych online osobom trzecim.
Bobbelia dzieli się informacjami na temat naszych klientów i subskrybentów ze spółkami
współpracującymi i osobami trzecimi o dobrej reputacji w celu świadczenia lepszej usługi.
Wspomniane osoby trzecie nie są upoważnione do korzystania lub ujawniania informacji za
wyjątkiem niezbędnych do wykonania usługi w imieniu lub zgodnie z prawnymi wymaganiami.
Usługi te mogą obejmować gromadzenie, serwis, zarządzanie informacją klienta; dostarczanie usług klientowi; przyjmowanie i realizowanie zamówień; realizowanie promocji Bobbelia,
konkursów, loterii i ankiet; oraz efektywne komunikowanie się z naszymi subskrybentami,
odwiedzającymi i klientami. Nie upoważniamy osób trzecich do korzystania z informacji w inny
sposób.Ponadto, Bobbelia może dzielić się informacjami na temat naszych subskrybentow i
klientow z partnerami marketingowymi specjalnie wybranymi. Możemy również dzielić się
informacjami statystycznymi i demograficznymi na Państwa temat ze stronami trzecimi w sposób nie ujawniający danych personalnych.

W przypadku przeprowadzanych przez Bobbelię konkursów, loterii, promocji i ankiet lub
przeprowadzania ich razem z innymi spółkami, klienci którzy decydują się na udział, mogą zostać poproszeni o podanie informacji personalnych. Bobbelia i inne uczestniczące spółki mogą wykorzystać te informacje do celów typu powiadomienie zwycięzców oraz wypełnienie
promocyjnych zobowiązań oraz mogą także zaopatrzyć dane klienta w odnośnik w celu
identyfikacji bazy klientów. Informacje z tych aktywności mogą być wykorzystane w celu
identyfikacji przyszłych szans promocyjnych lub wypełnienia zobowiązań umowy.
Bobbelia może ujawnć dane personalne osobom trzecim (i) jeżeli zobowiązani jesteśmy prawem, przepisami lub procesem prawnym (takim jak sądowy nakaz), (ii) w odpowiedzi na prośbę władz rządowych lub prawnych, (iii) w przypadku, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne i właściwe, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub prowadzenia nielegalnej działalności; (iv) egzekwowania naszych Warunków korzystania lub wszelkich innych warunków naszych oświadczeń lub polityki; lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Bobbelii i/lub Hagardhs B.V. a także naszych jednostek stowarzyszonych lub odwiedzających, użytkowników, subskrybentów lub klientów.Ponadto, możemy udostępnić Państwa informacje w związku z istotną transakcją korporacyjną, typu połączenie, konsolidacja, sprzedaż aktywów, lub w przypadku bankructwa.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Niniejsza strona internetowa może zawierać linki i połączenia do innych stron (“Połączone
Strony”) dla Państwa wygody i informacji. Strony te mogą być obsługiwane przez spółki nie
powiązane z Bobbelią i Hagardhs B.V. Te Połączone Strony mogą posiadać swoje polityki
prywatności, z którymi należy zapoznać się w przypadku wizyty na Stronie Połączone. Nie
odpowiadamy za treść stron internetowych nie powiązanych z Bobbelią i/lub Hagardhs B.V. za
żadne Strony Połączone, za jakiekolwiek korzystanie oraz za ich polityki prywatności .

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE
Nasza platforma e-commerce współpracuje z Shopify, z tego względu my bazujemy na Shopify
w celu zachowania zabezpieczeń administracyjnych, technicznych i fizycznych, które chronią
dane personalne dostarczane przez Państwa na tej stronie od przypadkowego, bezprawnego lub nieuprawnionego zniszczenia, utraty, zmiany, dostępu, ujawnienia lub korzystania oraz innych bezprawnych form przetwarzania. Możemy korzystać z Secure Sockets Layer ("SSL") technologii do ochrony transmisji danych Państwa karty płatniczej przez Internet. Technologia SSL szyfruje numer karty kredytowej, informację o zamówieniu i informacje personalne przed przesłaniem w celu ochrony przed rozszyfrowaniem. Nasza strona może również wyświetlać VeriSign Secure Site Seal, oznacza to, iż ta część naszej strony internetowej została uwierzytelniona przez VeriSign oraz transakcje poufne w tej części strony są zabezpieczone przez szyfrowanie SSL. Należy sprawdzić bezpieczeństwo własnego połączenia poprzez URL Line przeglądarki. Mając dostęp do bezpiecznej strony pierwsze litery adresu tej strony zmieniaja się z ‘http" na "https. Korzystając z przeglądarki Web lub firewall, które nie pozwalają na komunikację poprzez bezpieczne strony internetowe, dokonywanie zakupów na naszej stronie może być niemożliwe. Jeżeli z różnych powodów nie jest możliwe korzystanie z bezpiecznego servera, zamówienie może zostać złożone drogą mailową: bobbeliapolska@hagardhs.com Wdrażając powyższe środki oraz inne zabezpieczenia w celu ochrony Państwa informacji, należy pamiętać, iż żadne dane przesyłane przez Internet lub inną sieć publiczną nie posiadają 100% gwarancji bezpieczeństwa.

PAŃSTWA ZOBOWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Należy chronić dostęp do swojego hasła i komputera przed osobami nieupoważnionymi. Proszę wylogować się po zakończeniu korzystania ze wspólnego komputera. Państwa emaile kierowane do nas nie są zabezpieczone przed kontrolą , dlatego prosimy o nie podawanie informacji poufnych. Nie prosimy o podanie haseł ani szczegółów kart kredytowych w email-u, należy więc założyć, iż w przypadku takiej prośby, może to być oszustwo. NALEŻY ZROBIĆ

WSZYSTKO
CO MOŻLIWE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PERSONALNYCH.
USŁUGI I PRODUKTY NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Możemy oferować niektóre z naszych produktow lub usług oraz upoważnić do brandingu
Bobbelii na lub poprzez inne strony. Informacje, łącznie z osobistymi, jakie dostarczacie Państwo na te strony mogą zostać wysłane do nas w celu dostarczenia produktów lub usług lub gromadzone i wykorzystane przez nas zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przetwarzamy, korzystamy, dzielimy się i zabezpieczamy takie informacje zgodnie z
Oświadczeniem o ochronie prywatności. Powiązane strony internetowe poprzez które oferowane są nasze produkty, usługi oraz branding Bobbelii mogą posiadać różne polityki prywatności, zachęcamy zatem do przeczytania ich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki, politykę oraz środki bezpieczeństwa wdrażane przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych.

APLIKACJE OSÓB TRZECICH
Nasza strona internetowa może zawierać Widgets, czyli interaktywne mini-programy działające na naszej stronie w celu dostarczenia konkretnych usług od innej spółki (e.g. pozwalające na udostępnienie profilu na Państwa FaceBooku lub Twitterze). Informacje osobiste, typu Państwa adres email, mogą zostać pozyskane poprzez Widget. Cookies mogą również zostać ustawione przez Widget w celu właściwego funkcjonowania. Informacje zebrane przez Widget są zgodne z polityką prywatności spółki, która ją stworzyła. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki, politykę i środki bezpieczeństwa wdrażane przez te strony.

FORA PUBLICZNE
Korzystając z obszarów publicznych typu chat room, tablica ofertowa, list serve, wall, blog, wiki lub innego otwartego forum, które udostępniamy na lub przez naszą stronę internetową lub stronę upoważnionej osoby trzeciej, informacje jakie Państwo dostarczacie mogą zostać
upublicznione. Nie dokonujemy ograniczeń w dziedzinie dystrybucji takich osobistych informacji, które dobrowolnie Państwo ujawniacie na forach publicznych, a w rezultacie takie informacje mogą być gromadzone i wykorzystane przez innych. Z tego względu radzimy, aby nie podawać osobistych informacji, łącznie z imieniem i nazwiskiem, adresem domowym, numerem telefonu i innymi informacjami, które ułatwią lokalizację Państwa przez innych użytkowników, a także informacji finansowych. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu takich informacji w sposób, który naruszyć może niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności oraz stosowne prawo.

ZMIANY INFORMACJI NA KONCIE BOBBELIA
Jeżeli w dowolnym czasie zechcecie Państwo zmienić lub dokonać przeglądu informacji
dostarczonych przez BOBBELIA.COM/PL , należy zalogować się na BOBBELIA.COM/PL i kliknąc na "Moje konto" . Umożliwi to dokonanie zmian informacji zgromadzonych na

Państwa koncie.
Proszę nie zapomnieć o kliknieciu "Zapisz" po dokonaniu zmian .

DOSTĘP I KOREKTA
Zgodnie z obowiązującym prawem, zapewniamy dostęp do posiadanych informacji osobistych na Państwa temat oraz możliwośc przeglądu, korekty, aktualizacji, blokowania oraz usuwania
niedokładnych informacji . Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy ograniczyć lub nie
zgodzić się na dostęp do informacji osobistych w przypadku, gdy taki dostęp jest uciążliwy lub
drogi w danych okolicznościach. Prosimy o złożenie prośby na adres podany w "Jak
skontaktować się z nami" ustęp poniżej. Prosimy o podanie nazwiska, adresu email, adresu pocztowego.

PAŃSTWA WYBORY
Oferujemy Państwu wybór sposobu komunikowania z nami oraz rodzaju informacji jakie
gromadzimy. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili na podstawie uzasadnionych przesłanek odnośnie przetwarzania informacji osobistych, a my zastosujemy
preferencje w rozsądnym terminie. Możecie Państwo wybrać opcję nie otrzymywania
komunikatów marketingowych od nas poprzez kliknięcie w link wypisz się w naszym mailu
marketingowym lub kontaktując się z nami zgodnie z ustępem "Jak skontaktować się z nami". Prosimy o podanie nazwiska, adresu email i adresu pocztowego, jeżeli wyślecie prośbę mailem lub pocztą.

COOKIES
Jak wiele spółek, korzystamy z "cookies" na tej stronie internetowej. Cookies to drobne teksty umieszczone na twardym dysku Państwa komputera, kiedy odwiedzacie Państwo pewne strony internetowe. Cookies mogą ulepszyć Państwa doświadczenia online poprzez zapisanie preferencji podczas odwiedzania danych stron. Korzystamy z cookies, na przykład, aby zachować zawartość wirtualnego koszyka zakupów pomiędzy wizytami. Używamy także cookies do pomiaru aktywności na stronie internetowej oraz określenia najbardziej popularnych dziedzin i cech strony. Większość przeglądarek informuje, w jaki sposób zatrzymać akceptację nowych cookies, w jaki sposób zostać powiadomionym o otrzymaniu nowego cookie oraz w jaki sposób wyłączyć posiadane cookies. Jednakże bez cookies pełne korzystanie z naszej strony może być niemożliwe. Na przykład, jeżeli wyłączone zostaną cookies lub odrzucone, zakupy na stronie nie będą możliwe. Jeżeli dostęp do bezpiecznego serwera nie jest możliwy, zamówienie może zostać złozone drogą e-mailową: bobbeliapolska@hagardhs.com

WEB BEACONS
Niektóre strony na tej stronie internetowej mogą zawierać "web beacons" (zwane również Internet tags, pixel tags i clear GIFs). Web beacons używane są w celach międzynarodowych typu, uzyskanie adresu IP komputera, który zapisał stronę, na którym pojawia się Bacon, URL strony na której pojawia się beacon, czas przeglądania strony zawierającej beacon oraz typ przeglądarki wykorzystywanej do przeglądania strony. Zachowujemy także dostawców usług, którzy korzystają z web beacons w celu efektywnego dostępu naszych emaili oraz dowiadują się, które strony przeglądają nasi odwiedzający.

KORZYSTANIE Z COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII PRZEZ OSOBY TRZECIE
Bobbelia może zezwolić renomowanym stronom trzecim na gromadzenie informacji na temat
Państwa aktywności online poprzez cookies i inne technologie w celu świadczenia nam usług
przez te strony trzecie. Te wyselekcjonowane spółki mogą korzystać z informacji na temat
Państwa aktywności na naszej stronie i innych stronach oraz łączyć takie informacje z innymi
(typu adres email) w celu dostarczenia reklam naszych produktów i usług na tej lub innych
stronach. Te strony trzecie posiadają własne polityki odnośnie prywatności, a ich praktyki
informacyjne nie obejmują niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Niektóre z tych
stron trzecich są lub mogą być członkami Network Advertising Initiative(“NAI”), spółdzielni spółek marketingowych online, która oferuje scentralizowane narzędzie rezygnując z reklamy
behawioralnej każdego członka. Zachęcamy do przeczytania ich polityki prywatności w
przypadku wątpliwości odnośnie ich dbałości o informacje osobiste. W przypadku
zapotrzebowania na wiekszą ilość informacji na temat tej praktyki oraz w jaki sposób nie
udostępniać informacji tym spółkom, patrz Network Advertising Initiative’s Consumer Web site. Proszę pamiętać, iż rezygnacja z udostępniania informacji członkom NAI nie oznacza, iż reklamy online przestaną być otrzymywane, a dane na temat Państwa aktywności na naszej stronie nie będą gromadzone przez strony trzecie. Oznacza to, że członek NAI, z którego reklam Państwo zrezygnowaliście nie będzie dostarczał reklam dostosowanych do Państwa aktywności online tak długo jak na Państwa serwerze znajduje się opt-out cookie. Możecie Państwo skonfigurować ustawienia swojego serwera tak, aby odrzucał cookies stron trzecich.

TRANSMISJA I TRANSFER INFORMACJI PERSONALNYCH DO INNYCH KRAJÓW
W przypadku braku pewności, czy Oświadczenie o ochronie prywatności zgodne jest z lokalnym prawem, nie powinniście Państwo wysyłać do nas informacji osobistych swoich lub innych osób. Każdy kto uzyskuje dostęp, korzysta lub kontaktuje się z nami, naszymi stronami trzecimi lub naszą stroną podając informacje osobiste lub podając inne informacje wyraża zgodę na: (i) międzynarodową transmisję, transfer, przetwarzanie i/lub gromadzenie wszystkich informacji, łącznie z osobistymi do kraju, które może nie posiadać odpowiedniej ochrony danych i (ii) gromadzenie, korzystanie i udostępnianie informacji, łącznie z osobistymi, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

PHISHING
"Phishing" to oszustwo mające na celu kradzież informacji osobistych. Jeżeli otrzymacie Państwo email, który wygląda jak nasz, w którym prosimy o podanie informacji osobistych, danych karty kredytowej a nawet banku, prosimy nie odpowiadać. Nigdy nie prosimy o Państwa hasło, nazwę użytkownika, informacje o karcie kredytowej, danych bankowych i innych informacji osobistych drogą mailową. Jeżeli zostaniecie Państwo ofiarą Phishingu, Bobbelia i/lub Hagardhs B.V. nie ponoszą odpowiedzialności za doznane i poniesione szkody.

ODWIEDZANIE BOBBELIA ZE STRON OSÓB TRZECICH
Jeżeli odwiedzacie Państwo Bobbelię poprzez link z innej strony lub wyszukiwarki, informacje na temat Państwa odwiedzin Bobbelii mogą być gromadzone przez usługodawcę innej strony
internetowej lub wyszukiwarki. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności innych stron i wyszukiwarki. Można uniknąć ujawnienia informacji innym stronom lub przeglądarkom poprzez bezpośrednie wejście na Bobbelia.com .

PRYWATNOŚĆ DZIECI
Niniejsza strona nie jest skierowana do dzieci poniżej szesnastu lat i nie gromadzimy w sposób
świadomy informacji osobistych na temat dzieci poniżej szesnastego roku życia. Jeżeli
stwierdzimy, że otrzymaliśmy informacje osobiste od odwiedzającego naszą stronę w wieku
poniżej szesnastu lat, usuniemy informację z naszych rejestrów. Proponujemy, aby przyszli
użytkownicy w wieku pomiędzy 13 a 16 rokiem życia poprosili o zgodę swoich rodziców lub
prawnych opiekunów przed wysłaniem jakichkolwiek informacji na swój temat do kogokolwiek w Internecie.

W JAKI SPOSÓB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI
W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszego Oświadczenia o
ochronie prywatności lub aktualizacji Państwa informacji lub swoich preferencji, prosimy o
kontakt na adres podany poniżej:

Hagardhs B.V.
Postbus 22018
1100CA AmsterdamZ.O.
The Netherlands
Email: bobbeliapolska@hagardhs.com

PRIVACY STATEMENT

Bobbelia (an e-commerce platform from Hagardhs B.V.) ( “Bobbelia”, “we”, “our” or “us”) values the trust you have placed in us. As part of our relationship, we recognize and respect your privacy. That is why Bobbelia is committed to protecting your privacy and using the information you share with us responsibly.

This Privacy Statement (“Privacy Statement”) is designed to explain: (i) how Bobbelia  collects, uses, processes, secures, shares and transfers information; (ii) what type(s) of information we collect; (iii) how you can edit and/or delete certain information and change preferences; and (iv) covers your access and/or use of our website.  This Privacy Statement does not apply to the practices of companies that Hagardhs B.V. does not own or control, or to people that Hagardhs B.V. does not employ or manage.

This Privacy Statement may be updated periodically and without prior notice to you to reflect changes in our personal information practices or relevant laws. When we make changes, we may post them here. If we make material changes to this Privacy Statement we may place a notice on our website or we may send a notice to the e-mail address you provided to us. You may wish to check this section of our website from time to time, because by visiting our website, you agree to accept any such changes to this Privacy Statement. Except as otherwise mentioned herein, this Privacy Statement only addresses the use and disclosure of information we collect from you on our website.

This Privacy Statement is incorporated into, and part of our Terms of Use, which governs your access to and use of our website in general. This Privacy Statement shall be interpreted under the laws of The Netherlands, regardless of the location, residence or nationality of individual users.

We updated our Privacy Statement on April 18th 2015 which is this Privacy Statement’s effective date.

TYPES OF INFORMATION WE MAY COLLECT
Bobbelia may collect personal information from you when you establish or update a Bobbelia account, enter a contest or sweepstake, participate in a survey or poll, shop online, check the status of an order or review order history, join our mailing list or our social networking sites, purchase and send a gift card or utilize our technical support or customer services. Categories of personal information collected include: your name, e-mail address, postal, billing and shipping address, phone number and maybe where applicable, your credit card number and or your banking details. In addition, we may maintain a record of your purchases from http://www.Bobbelia.com and our and our affiliated companies’ stores and authorized distributors, retailers and dealers.

We may obtain certain information by automated means when you visit our website, such as the IP address of the device you use to connect to the Internet, domain type, browser version, service provider and the pages accessed. By collecting this information, we learn how to best tailor our website to our visitors and understand what products and services you might prefer. We and certain of our trusted third party providers collect this information through various means, such as “cookies” and “web beacons,” each of which are discussed in more detail below.

We may also collect information from third-party sources, including from social media and other websites that display authorized Bobbelia branding. For example, if you post a comment on our FaceBook page or send us a message on Twitter, we may collect that information as described in this Privacy Statement. We also may collect information about you from commercially available sources (such as data aggregators and public databases). Please note that we may combine this information with other information that we collect about you and use it as described in the Privacy Statement.

HOW WE USE INFORMATION
Bobbelia uses the information we collect from you for the following purposes:

To process your order and answer your questions about the status of your order.
To provide you with periodic e-mails and mailings about Bobbelia merchandise, services and promotions.
To pre-fill fields.
Showing you and/or providing to you content that we think might be of interest to you, and displaying content according to your preferences and our terms.
To send you e-mails to help us learn more about your shopping preferences.
To help us improve our online store and your shopping experience.
To provide advertisements to you about our products and services on this and other websites.
To analyze user traffic patterns.
To protect the security or integrity of our websites and our business.
To contact or notify you if necessary.
To develop new services and products.
To provide services to you.
To comply with our legal obligations, policies and procedures.
As otherwise indicated in our Terms of Use.

Please note that if you use the share feature on our website to share any products with a friend, we may use your friend’s name and email address to send the forwarding email. Your friend’s information may not be saved in our customer or marketing databases. On occasion, we may combine information you provide with other demographic information available to us. In addition, when you provide personal information to us, we may share that information with our Hagardhs B.V. management records.

DATA INTEGRITY
Bobbelia processes personally identifiably information only for the purposes for which it was collected and in accordance with this Privacy Statement. We review our data collection, storage and processing practices to ensure that we only collect, store and process the personally identifiably information needed to provide or improve our website, services and products or as otherwise permitted under this Privacy Statement.

Notwithstanding the foregoing, we depend on you to update or correct your personally identifiable information whenever necessary.

MOBILE MARKETING
You may be able to sign up to receive communications about our products and services through your mobile device by submitting your mobile telephone number mobile email address on this website. If you use this feature, we may send you communications about our products, services and promotions to such email address and/or by text message and voice message. You may, at any time, opt out of receiving these communications by contacting us as specified in the “How to Contact Us” section below. Depending on the terms of your mobile phone contract, you may incur charges for receiving and sending email and text messages on your mobile device. Bobbelia and or Hagardhs B.V. is not responsible for these charges.

INFORMATION WE SHARE
Bobbelia will not sell or rent the personal information you provide to us online to any third party. Bobbelia shares information about our customers and subscribers with affiliated companies and reputable third parties to provide better service to you. These third party providers are not authorized by us to use or disclose the information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. These services may include gathering, maintaining and managing customer information; providing customer services; taking and fulfilling orders; conducting Bobbelia promotions, contests, sweepstakes and surveys; and communicating effectively with our subscribers, visitors and customers. We do not authorize these third parties to make any other use of your information. In addition, Bobbelia may share information that our subscribers and customers provide with specially chosen marketing partners. We also may share aggregated statistical or demographic information about you with third party companies in a manner that does not reveal your personal identity.

When Bobbelia conducts contests, sweepstakes, promotions, and surveys, or joins with other companies to do so, customers who choose to participate may be asked to provide personal information. Bobbelia and the other participating companies may use this information for such purposes as notifying winners and fulfilling promotional obligations, and may also cross reference customer databases to identify common customers. Information from these activities may also be used to explore future promotional opportunities or fulfil contractual obligations.

Bobbelia may disclose your personal information to third parties (i) if we are required to do so by law, regulation or legal process (such as a court order), (ii) in response to a request by government or law enforcement authorities, (iii) when we believe disclosure is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss or in connection with an investigation of suspected or actual illegal activity; (iv) enforce our Terms of Use or the terms of any of our statements or policies; or (v) protect the rights, property or safety of Bobbelia and or Hagardhs B.V. and or our associates or our visitors, users, subscribers or customers. In addition, we may share your information in connection with a substantial corporate transaction, such as a merger, consolidation, asset sale, or in the unlikely event of bankruptcy.

LINKS TO OTHER WEBSITES
This website may contain links and conduits to other websites (“Linked Sites”) for your convenience and information. These websites may be operated by companies not affiliated with Bobbelia and or Hagardhs B.V. These Linked Sites may have their own privacy policies, which we strongly suggest you review if you visit any Linked Site. We are not responsible for the content of any websites that are not affiliated with Bobbelia and or  Hagardhs B.V. any Linked Site, any use of those websites, or the privacy practices of those websites.

HOW WE PROTECT YOUR PERSONAL INFORMATION
Our e-commerce platform is in cooperation with Shopify, therefore, we rely on Shopify to maintain appropriate administrative, technical and physical safeguards to protect the personal information you provide on this website against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, access, disclosure or use and other unlawful forms of processing. We use may Secure Sockets Layer (“SSL“) technology to protect the transmission over the Internet of your payment card data. SSL technology encrypts your credit card number, order information and personal information before it is transmitted to protect it from being decoded by anyone other than or on behalf of Bobbelia and or Hagardhs B.V.. Our website may also displays the VeriSign Secure Site Seal, which indicates that that portion of our website has been authenticated by VeriSign and that confidential transactions within that portion of the website are secured by SSL encryption.

You should check the security of your connection by looking at the URL line of your browser. When accessing a secure website, the first characters of the website address change from “http” to “https. If you are using a web browser or firewall that does not permit communications through secure websites, you may not be able to make purchases on our website. If you cannot access the secure server for any reason, you can place your order by e-mail: store@hagardhs.com

While we implement the above and other security measures to protect your information, please note that no data transmitted over the Internet and or any other public network can be guaranteed to be 100% secure.

YOUR SECURITY OBLIGATIONS
You must protect against unauthorized access to your password and to your computer. Please sign off when finished using a shared computer. Your emails to us are not necessarily secure against interception so do not include sensitive information in them. We generally will not ask for passwords or even credit card details in an email and you should assume that if you get such a request, it might be fraudulent. YOU MUST DO WHAT YOU REASONABLY CAN TO ENSURE THE SECURITY OF YOUR PERSONAL INFORMATION.

SERVICES AND PRODUCTS ON OTHER WEBSITES
We may offer some of our products and services or authorized Bobbelia branding on or through other websites. Information, including personally identifiably information, that you provide to those websites may be sent to us in order to deliver our products and services or collected and used by us as described in this Privacy Statement. We process, use, share and secure such information under this Privacy Statement. The affiliated websites through which our products and services and authorized Bobbelia branding are offered may have different privacy practices and we encourage you to read their privacy policies. We have no responsibility or liability for the practices, policies and security measures implemented by third parties on their websites.

THIRD-PARTY APPLICATIONS
Our website may include Widgets, which are interactive mini-programs that run on our website to provide specific services from another company (e.g. allowing you to share a profile with your FaceBook or Twitter account). Personal information, such as your email address, may be collected through the Widget. Cookies may also be set by the Widget to enable it to function properly. Information collected by this Widget is governed by the privacy policy of the company that created it. We have no responsibility or liability for the practices, policies and security measures implemented by such parties.

PUBLIC FORUMS
When you contribute to a public area or feature, such as a chat room, bulletin board, list serve, wall, blog, wiki or other open forum that we may make available on or through our website or an authorized third-party website, the information that you submit may be made available to the general public. We do not restrict the distribution of personal information that you voluntarily disclose in these public forums, and so that information can be collected and used by others. For this reason, we recommend that you do not submit any sensitive information, including your full name, home address, phone number, other information that would enable other users to locate you, or financial information on these areas. We cannot prevent such information from being used in a manner that may violate this Privacy Statement or applicable law.

CHANGES TO YOUR BOBBELIA ACCOUNT INFORMATION
If at any time you want to change or review the information you have provided through BOBBELIA.COM, simply sign on to BOBBELIA.COM and click on “My Account” on the navigation bar. You will then be able to change any information stored in your account. Be sure to click “Save” when you complete your changes.

ACCESS AND CORRECTION
Subject to applicable law, we provide you with access to personal information we have retained about you and the ability to review, correct, update, block or delete the information where it is inaccurate. Subject to applicable law, we may limit or deny access to personal information where providing such access is unreasonably burdensome or expensive under the circumstances. Please submit your request to the address specified in the “How to Contact Us” section below. Please include your name, email address and postal address in your request.

YOUR CHOICES
We offer you certain choices about how we communicate with you and what information we collect from you. You may withdraw any consent you previously provided to us or object at any time on legitimate grounds to the processing of your personal information, and we will apply your preferences within a reasonable time going forward. You can choose not to receive marketing communications from us by clicking on the unsubscribe link in our marketing emails or contacting us as specified in the “How to Contact Us” section below. Please include your name, email address and postal address if you send us your request by email or postal mail.

COOKIES
Like many companies, we use “cookies” on this website. Cookies are bits of text that are placed on your computer’s hard drive when you visit certain websites. Cookies may enhance your online experience by saving your preferences while you are visiting a particular site. We use cookies, for example, to preserve the contents of your virtual shopping cart between visits. We also use cookies to measure activity on the website and determine which areas and features of the website are the most popular. Most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to be notified when you receive a new cookie and how to disable existing cookies. Without cookies, however, you may not be able to take full advantage of all our website features. For example, if you turn off cookies or refuse them, you will not be able to make purchases on the website. If you cannot access the secure server for any reason, you can place your order by e-mail: store@hagardhs.com

WEB BEACONS
Certain pages on this website may contain “web beacons” (also known as Internet tags, pixel tags and clear GIFs). Web beacons are used for internal purposes, such as to obtain the IP address of the computer that downloaded the page on which the beacon appears, the URL of the page on which the beacon appears, the time the page containing the beacon was viewed, and the type of browser used to view the page. We also retain service providers who use web beacons to assess the effectiveness of our email communications and learn what pages our visitors viewed.

THIRD-PARTY USE OF COOKIES AND OTHER TECHNOLOGIES
Bobbelia also may allow reputable third parties to collect information about your online activities through cookies and other technologies so that these third parties can provide services to us. These selected companies may use information about your activities on our website and other websites and combine such information with other information (such as an email address) to provide advertisements about our products and services on this and other websites. These third parties have their own policies regarding privacy, and their information practices are not covered by this Privacy Statement. Some of these third parties are or maybe members of the Network Advertising Initiative(“NAI”), a cooperative of online marketing companies that offers a centralized tool for opting out of behavioral advertising delivered by each of its member companies. We encourage you to read these businesses’ privacy policies if you should have any concerns about how they will care for your personal information. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, see the Network Advertising Initiative’s consumer Web site located at. Please note that opting out of the use of your information by an NAI member company does not mean that you will no longer receive online advertising or that data about your activities on our website will not be collected by third parties. It does mean that a NAI member company from which you opted out will no longer deliver advertisements tailored to your online activities as long as the company’s opt-out cookie resides on your browser. You also may configure your browser settings to reject all third-party cookies.

TRANSMIT AND TRANSFER PERSONAL INFORMATION TO OTHER COUNTRIES
If you are unsure whether this Privacy Statement is in conflict with the applicable local rules where you are located, you should not submit your or any other persons personally identifiably information to us. Anyone who accesses, uses or interacts with us, our third party providers or this website who submits personally identifiably information or provides any other information does thereby consent to: (i) the international transmission, transfer, processing and/or storage of all such information, including personally identifiably information, to a country which may be deemed to have inadequate data protection and (ii) the collection, using and sharing of such information, including personally identifiably information, as provided in this Privacy Statement.

PHISHING
“Phishing” is a scam designed to steal your personal information. If you receive an email that looks like it is from us asking you for your personal information, credit card and or even banking details, do not respond. We will never request your password, user name, credit card information, banking details or other personal information through email. In an event if you become victim to such a Phishing event, Bobbelia and or Hagardhs B.V. will not be held liable for the damages you may experience or incur

VISITING BOBBELIA FROM THIRD-PARTY SITES
If you are visiting Bobbelia through a link from another website or search engine, information about your visit to Bobbelia may be collected by the provider of the other website or search engine. We encourage you to review the privacy policies of these other websites or search engines. You may avoid disclosing your information to these other websites or search engines by entering Bobbelia.com directly into the address field of your Internet browser.

CHILDREN’S PRIVACY
This website is not directed to children under the age of sixteen and we do not knowingly collect personal information from children under the age of sixteen on the website. If we become aware that we have inadvertently received personal information from a visitor under the age of sixteen on this website, we will delete the information from our records. We recommend that prospective users between the ages of 13 and 16 ask their parents or other legal guardians for permission before sending any information about themselves to anyone over the Internet.

HOW TO CONTACT US
If you have any questions or comments about this Privacy Statement or if you would like us to update information we have about you or your preferences, please contact us as indicated below:

Hagardhs B.V.
Postbus 22018
1100CA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
e-mail: store@hagardhs.com