Warunki Korzystania

Warunki Korzystania

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Korzystania przed skorzystaniem ze
strony internetowej Bobbelia.com (Strona). Wchodząc na niniejszą Stronę wyrażacie Państwo
zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania. Niniejsze Warunki Korzystania
mogą ulegać aktualizacji. Dokonując zmian możemy wysyłać je tutaj. Należy sprawdzać datę
Warunków Korzystania (która pojawia się pod koniec dokumentu) i przeglądać wszelkie zmiany jakie pojawiają się od ostatniej wersji. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na te Warunki Korzystania, prosimy o niekorzystanie z tej Strony.

Strona internetowa obsługiwana jest przez Bobbelia platformę e-commerce z Hagardhs B.V. Na Stronie oraz w Warunkach Korzystania pojęcia "my", "nam" i "nasz" dotyczą Bobbelii i lub Hagardhs B.V. Bobbelia oferuje Państwu, użytkownikowi, tę Stronę, włączając wszystkie informacje, zawartość, materiały, narzędzia, produkty i usługi dostępne z tej Strony pod warunkiem Państwa zgodny na wszystkie zasady, politykę, oświadczenia i powiadomienia umieszczone tutaj. Kontynuowanie korzystania z tej Strony oznacza Państwa zgodę na te Warunki Korzystania.

PRYWATNOŚĆ
Szanujemy Państwa prywatność. Nasza załączona Polityka Prywatności stanowi część
niniejszych Warunków Korzystania i jest częścią naszej umowy z Państwem. Prosimy o dokładne przeczytanie naszej Polityki Prywatności, która opisuje między innymi w jaki sposób gromadzimy, korzystamy, udostępniamy, transmitujemy,dokonujemy transferu i zabezpieczamy uzyskane informacje, kiedy macie Państwo dostęp i korzystacie z naszej Strony.

WYKORZYSTANIE MATERIAŁU NA STRONIE
Treści zawarte na Stronie (w tym bez ograniczeń, tekst, projekt, grafika, logo, ikony, obrazy,
audio klipy, pobieranie, interfaces, kod i jeśli dotyczy oprogramowanie, a także wybór i
uzgodnienia), mogą stanowić wyłączną własność oraz być w posiadaniu Bobbelii i lub Hagardhs B.V. i lub jej głównych spółek, których produkty są wystawione na sprzedaż przez Bobbelię i lub jej licencjodawców lub dostawców treści oraz są one chronione prawami autorskimi, znakiem handlowym i innymi odpowiednio prawami. Możecie Państwo wchodzić na stronę, kopiować, pobierać i drukować materiał zawarty na Stronie do własnych niehandlowych celów, pod warunkiem, że nie dokonujecie modyfikacji, nie usuwacie praw autorskich, znaku handlowego lub innych praw własności jakie pojawiają się na materiale, z którego korzystacie, kopiujecie, pobieracie lub drukujecie. Inne wykorzystanie zawartości Strony, w tym lecz nie wyłącznie, modyfikacje, dystrybucja, transmisja, wykonanie, nadawanie, publikacja, przesyłanie, udzielanie licencji, inżynieria wsteczna, transfer lub sprzedaż lub tworzenie prac pochodnych z jakichkolwiek materiałów, informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych ze Strony lub korzystanie ze Strony do celów konkurencji z Bobbelią lub Hagardhs B.V. (zdefiniowano poniżej), jest zabroniona. Bobbelia i lub Hagardhs B.V. zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania
rejestracji osoby na niniejszej Stronie, usunięcia osoby ze Strony lub zakazania osobie
korzystania z niniejszej Strony z jakichkolwiek powodów. Bobbelia i lub Hagardhs B.V., lub jej
licencjodawcy i dostawcy treści zachowują pełne i całkowite prawo do materiału dostarczonego na Stronę, łącznie ze wszystkimi związanymi prawami własności intelektualnej oraz dostarczają ten material do Państwa zgodnie z licencją, która jest odwołalna w dowolnym czasie zgodnie z decyzją Bobbelii i lub Hagardhs B.V. Bobbelia  i lub Hagardhs B.V. nie gwarantuje ani nie twierdzi, iż korzystanie przez Państwa z materiałow na tej Stronie nie naruszy praw strony trzeciej nie powiązanej z Bobbelią i lub Hagardhs B.V.

Państwo lub strona trzecia działająca w Państwa imieniu nie: (i) korzysta z informacji
kontaktowych zawartych na Stronie w celach niedozwolonych, włączając marketing; (ii) korzysta ze sprzętu lub oprogramowania w celu uszkodzenia lub zakłócenia właściwego działania Strony lub podstepnie przechwytuje jakikolwiek system, dane lub informacje personalne ze Strony; (iii) zakłóca lub podejmuje próby zakłócenia działania Strony w jakikolwiek sposób; (iv) nie kadruje Strony lub znaków zastrzeżonych Bobbelii lub Hagardhs B.V.lub innego znaku, słowa, terminu lub sloganu, które mogą być mylące, meta tagi lub inne, bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia. Znaki te obejmują, ale nie ograniczają się do, marek i lub produktów sprzedawanych przez nas przez Bobbelię (v) nie kadruje i nie korzysta z technik kadrowania w celu załączenia jakiejkolwiek treści zawartej na Stronie ; lub (vi) nie korzysta z zawartości Strony w meta tagach lub innych technik lub technologii "ukrytych tekstów" . Bobbelia i lub Hagardhs B.V.  zastrzegają sobie prawo do, wedle własnego uznania, ograniczenia lub wypowiedzenia dostępu do lub korzystania ze Strony w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Jesteście Państwo osobiście odpowiedzialni za składane zamówienia, koszty lub inne
zobowiązania poniesione przed wypowiedzeniem oraz jesteście w pełni odpowiedzialni za nasze koszty związane z pobraniem wszelkich opłat i zobowiązań . Wypowiedzenie dostępu lub korzystania nie zwalnia i nie wpływa na prawo lub ulgi, do których Bobbelia i lub Hagardhs B.V. mają uprawnienia zgodnie z prawem i na zasadzie słuszności. Hagardhs B.V. zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyrażnie przyznane do Strony i jej treści.

ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE
Bobbelia jest platformą e-commerce z Hagardhs B.V., która sprzedaje, dostarcza na rynek i lub
zajmuje się dystrybucją produktów spółek, które dostępne są na Bobbelia.com , zatem, wszystkie znaki towarowe, nazwy, loga, slogany, znaki usługowe, nazwy usług, nazwy produktów oraz własność intelektualna, bez względu na to czy określono dużym drukiem czy też nie oraz symbole znaków towarowych lub wszystkie inne są znakami towarowymi i/lub własnością intelektualną danych spółek, do których należą dane marki. Bobbelia i Hagardhs B.V., spółki powiązane i jej/ich podmiot dominujący (łącznie określani jako“Hagardhs B.V.”). Żadne postanowienie na niniejszej Stronie nie będzie interpretowane jako udzielenie praw, w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, do żadnej licencji czy prawa do korzystania ze znaku towarowego, loga lub znaku usługowego jakie pojawiają się na Stronie bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela chyba, że wyrażnie zaznaczono inaczej. Niniejsza Strona i jej zawartość łącznie z, lecz nie wyłącznie, tekstem, projektem, grafiką, interfejsami i kodem oraz selekcją i ich aranżacją chronione są jako kompilacja zgodnie z obowiązującymi w Holandii i Unii Europejskiej prawami autorskimi. Korzystanie (chyba, że udzielono pozwolenia) lub niewłaściwe użycie znaków towarowych, praw autorskich lub innych własności intelektualnych Hagardhs B.V. jest zabronione, może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, narazić na zniesławienie, oszczerstwo, naruszać prawo prywatności, do rozpowszechniania i statuty. Informujemy, iż Hagardhs B.V. aktywnie i zdecydowanie egzekwuje swoje prawa do własności intelektualnej z całą surowościa prawa.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
Bobbelia i Hagardhs B.V. szczyci się ekskluzywnymi produktami dobrej jakości. Dostępność
produktów może być zróżnicowana w sklepach Bobbelia i na Bobbelia.com . Niektóre polecane produkty mogą występować w ilościach limitowanych lub jedynie podczas trwania dostaw. Jeżeli produkt przestaje być dostępny lub nie ma go w magazynie usuwamy produkt ze strony

Bobbelia.com/PL albo oznaczamy go jako “brak.” Wyświetlenie produktu na Bobbelia.com/PL nie gwarantuje dostępności obecnie lub w przyszłości na naszej Stronie podczas Państwa wizyt. Jeżeli nie możecie Państwo zlokalizować produktu, który zwrócił Państwa uwagę podczas ostatniej wizyty na naszej Stronie lub macie pytania odnośnie dostępności danego produktu, prosimy o kontakt email; bobbeliapolska@hagardhs.com . Podejmiemy próby spełnienia Państwa prośby, jeśli to możliwe.

EKSPOZYCJA PRODUKTÓW
Bobbelia i Hagardhs B.V. dołoży wszelkich starań, aby ekspozycja produktów na Bobbelia.com/PL była tak dokładna jak to możliwe. Niestety różne czynniki łącznie z możliwościami wyświetlacza i rozdzielczością koloru Państwa monitora komputerowego mogą wpływać na to, co Państwo widzicie na swoim ekranie. Bobbelia i lub Hagardhs B.V. nie odpowiadają za kolory, strukturę i detale na Państwa ekranie komputera i nie gwarantują dokładności. Więcej informacji na temat polityki wymiany i zwrotów Bobbelii oraz procedur w części Obsługa Klienta na naszej Stronie.

ZAMÓWIENIA, ZAKAZ ODSPRZEDAŻY I CENA
Informacje na tej Stronie nie stanowią oferty wiążącej sprzedaży produktów na Stronie lub
udostępniania produktów na Państwa terenie. Zastrzegamy sobie prawo, po otrzymaniu
zamówienia, do zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia lub jego części, wedle własnego
uznania, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia zamówienia lub po obciążeniu Państwa karty kredytowej. Zabronione jest kupowanie produktów z niniejszej Strony w celu odsprzedaży.

Podane na Stronie ceny są w Euro, obowiązują one jedynie na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli
produkt posiada niepoprawną cenę, mamy prawo do odmowy lub anulowania zamówienia
złożonego na produkt umieszczony na liście z niepoprawną ceną, bez względu na to , czy
zamówienie zostało potwierdzone czy też obciążono kartę kredytową. Jeżeli Państwa karta
kredytowa zostala już obciążona za zakup, a zamowienie zostało anulowane, zwrócimy kwotę na konto Państwa karty kredytowej. Jeżeli dokonamy zmiany do zamówienia lub anulujemy
zamówienie powiadomimy Państwa drogą mailową i/lub adres faktury/numer telefonu jaki
otrzymaliśmy w dniu zlożenia zamówienia.

MIĘDZYNARODOWI GOŚCIE
Doceniamy Państwa zainteresowanie naszym Sklepem Online . Jednakże prosimy pamiętać, iż
bobbelia.com  w tej chwili działa jedynie na terenie Unii Europejskiej. Jednakże zachęcamy
naszych międzynarodowych gości do obserwowania aktualizacji naszych praktyk transportowych i rozwoju naszej Strony.

PAŃSTWA KONTO
Jeżeli korzystacie Państwo ze Strony, odpowiedzialni jesteście za podawane prawdziwe,
dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie a Państwa adres e-mail, hasło i inne dane
konta związane z kontem osobistym (‘Konto’) utworzonym na Stronie zachowujecie jako poufne, ograniczając dostep do Państwa komputera (ów). Wyrażacie Państwo zgodę na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie działania na Państwa Koncie. Jeżeli uważacie Państwo lub zauważyliście stratę, kradzież lub korzystanie bez upoważnienia z Państwa adresu e- mailowego, hasła lub jakichkolwiek identyfikatorów konta związanych z kontem osobistym utworzonym na Stronie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Bobbelię i lub Hagardhs B.V. Bobbelia i lub Hagardhs B.V. zakłada, że wszelkie komunikaty jakie Bobbelia i lub Hagardhs B.V. otrzymuje z Państwa adresu e-mailowego, hasła lub innych identyfikatorow konta związanego z Państwa kontem osobistym utworzonym przez Państwa na Stronie zostały dokonane przez Państwo chyba, że Bobbelia i Hagardhs B.V. otrzyma odpowiednie powiadomienie.

ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA
Wszelkie komentarze, sugestie, pomysły, materiały i inne zgloszenia ("Zgłoszenie Użytkownika") wysyłane przez Państwa lub w imieniu Bobbelia i lub Hagardhs B.V. nie są poufne i niezastrzeżone. Wysyłając Zgłoszenie Użytkownika, udzielacie Państwo Bobbelii i Hagardhs B.V. nieodwołalnego, nieodpłatnego, wieczystego, ogólnoświatowego oraz niewyłącznego pozwolenia na powielanie, publikowanie, modyfikowanie, dostosowanie,tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych lub wykorzystanie w inny sposób całości lub części Państwa Zgłoszeń Użytkownika w mediach znanych lub w przyszłości powstałych do jakichkolwiek celów (łącznie z celami handlowymi i promocyjnymi). Udzielacie Państwo Bobbelii i Hagardhs B.V. prawa do wykorzystania Państwa nazwiska i wizerunku w związku z korzystaniem ze Zgłoszenia Użytkownika, ale nie jesteśmy zobligowani do identyfikowania lub odnoszenia do Państwa w związku z tym użytkowaniem. Wyrażacie Państwo zgodę na swobodne wykorzystanie przez nas wszelkich pomysłow, koncepcji, know-how lub technik zawartych w Zgłoszeniu Użytkownika łącznie z, lecz nie ograniczając się do, rozwojem, produkcją i marketingiem produktów, do których odnosi się informacja lub dotyczy w inny sposób, bez powiadomienia lub wynagrodzenia.

Zaświadczacie Państwo, iż żadne Zgłoszenie Użytkownika wysłane przez Państwa nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich, łącznie z prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawami do prywatności i innymi osobistymi czy prawami własności. Zaświadczacie Państwo również, że materiały wysyłane na Stronę jako Zgłoszenie Użytkownika nie będą zawierały materiałów obraźliwych, szkodliwych, bezprawnych, gróżb, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, stanowiące nadużycie, wyrażających nienawiśc, podżegających, pornograficznych lub profanujących lub jakichkolwiek materiałów, które oznaczają lub zachęcają do zachowań uznanych jako popełnienie przestępstwa, daje podstawę do odpowiedzialności cywilnej, narusza bezpieczeństwo stron internetowych Bobbelii i lub Hagardhs B.V. lub w inny sposób naruszałoby prawo. Wyrażacie Państwo zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za treść Zgłoszenia Użytkownika jaką wysyłacie, a także Państwo i strona działająca w Państwa imieniu nie będzie domagała się od Bobbelii i lub Hagardhs B.V. wzięcia odpowiedzialności za inne zgłoszenia w Zgłoszeniach Użytkownika. Możemy dokonywać przeglądu, rewizji, usuwać lub odrzucać Zgłoszenia Użytkownika w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia według własnego uznania. Możemy usunąć, odrzucić lub dokonać rewizji zawartości, którą uznamy za naruszającą Warunki Korzystania, jest wątpliwej treści lub z innych przyczyn według naszego uznania bez wcześniejszego powiadomienia.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Wchodząc na strony internetowe nie należące do Bobbelii, prosimy pamiętać, iż są one
niezależne od Bobbelii i lub Hagardhs B.V. Ze wszystkimi stronami zewnętrznymi łączysz się na
własne ryzyko. Bobbelia i lub Hagardhs B.V. nie udziela gwarancji ani oświadczeń odnośnie stron internetowych nienależących do Bobbelii oraz nie ponosi odpowiedzialności i nieodpowiada za tego typu strony oraz zawarte treści. Ponadto, pewne strony internetowe stron trzecich mogą posiadać linki do strony Bobbelii. Żadne tego typu linki stron trzecich ani zawartość tych stron nie uznaje się, iż są wspierane przez Bobbelię i lub Hagardhs B.V.

DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI NA TEJ STRONIE
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli dostępna informacja na tej Stronie nie jest dokładna,
kompletna lub aktualna. Materiał zawarty na Stronie stanowi jedynie informację ogólną i nie
należy ich traktować lub korzystać jako jedyną podstawę do podejmowania decyzji bez
wcześniejszej konsultacji, dokładniejszego, kompletnego i terminowego żródła informacji.
Powoływanie się na materiał z tej Strony na własne ryzyko. Niniejsza Strona może zawierać
informacje archiwalne. Informacje archiwalne nie muszą być aktualne a jedynie podane do
Państwa informacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości Strony w dowolnym
czasie (również po złożeniu zamówienia przez Państwa), jednakże nie mamy obowiązku
aktualizowania informacji na Stronie. Wyrażacie Państwo zgodę na monitorowanie zmian Strony na wyłączną odpowiedzialność własną.

PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wyrażacie Państwo zgodę na terminową obronę, przejęcie odpowiedzialności oraz ochronę
Bobbelii i Hagardhs B.V., jej dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, agentów,
licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców i przedstawicieli (razem
zwanych “Stronami zwolnionymi od odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością, szkodami, kosztami i wydatkami, łącznie z honorariami adwokatów i innych specjalistów, poniesionych kosztów sądowych (razem rozpoczynający się od słowa “straty”) “Roszczenie”) wynikłe z , w odniesieniu do lub związane z korzystaniem ze Strony, naruszeniem przez Państwa Warunków Korzystania lub wysłaniem przez Państwa czy transmisją materiałów na lub przez Stronę. Nie będziecie Państwo, bez wcześniejszej pisemnej zgody Stron zwolnionych z odpowiedzialności, ustanawiać lub rozstrzygać jakichkolwiek Roszczeń lub zezwalać na naruszenie lub zgadzać się na zatwierdzenie jakiegokolwiek wyroku uwzględniając niniejsze, chyba, że ustalenia, kompromis lub zgoda zawierają , jako warunek bezwarunkowy, zgłaszający roszczenie bezwarunkowo zwalnia Strony od odpowiedzialności w odniesieniu do tego Roszczenia. Strony zwolnione od odpowiedzialności zastrzegają sobie prawo, na swój własny koszt, do podjęcia samodzielnej obrony i kontroli sprawy, w przeciwnym razie podlegającej przejęciu odpowiedzialności przez Państwa i w takim wypadku, wyrażacie zgodę na współpracę ze Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności w obronie takiej sprawy.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
KORZYSTACIE PAŃSTWO Z NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA DZIAŁA
NA ZASADZIE "JAKA JEST" I "JAKO DOSTĘPNA" . BOBBELIA I HAGARDHS B.V. WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŻONE W SPOSÓB WYRAŻNY JAK I DOROZUMIANE, ŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄCE SIĘ DO, DOROZUMIANYMI
GWARANCJIAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU ORAZ WSZELKIE GWARANCJE NIENARUSZENIA ZAWARTOŚCI I MATERIAŁÓW NA
STRONIE JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE Z PRZEBIEGU
DZIAŁANIA LUB DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ; ŻE DOSTĘP NA STRONĘ BĘDZIE

NIEPRZERWANY I BEZBŁĘDNY; ŻE STRONA TA BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE STRONA TA LUB
SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA STRONĘ BĘDZIE BEZ WIRUSÓW; LUB IŻ INFORMACJE NA
STRONIE BĘDĄ KOMPLETNE, DOKŁADNE I TERMINOWE. JEŻELI ZAPISUJECIE PAŃSTWO
JAKĄKOLWIEK TREŚĆ LUB MATERIAŁY Z TEJ STRONY, ROBICIE TO NA WŁASNE
RYZYKO. JESTEŚCIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY WYRZĄDZONE W
PAŃSTWA SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB STRATĘ DANYCH BĘDACĄ WYNIKIEM
ZAPISYWANIA JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI I MATERIAŁÓW. ŻADNE RADY LUB
INFORMACJE , ZARÓWNO USTNE JAK I PISEMNE OTRZYMANE OD, PRZEZ BOBBELIA
LUB HAGARDHS B.V. LUB ZE STRONY NIE STWARZAJĄ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.
BOBBELIA I HAGARDHS B.V. NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ
ODNOŚNIE KORZYSTANIA Z TREŚCI I MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE W ZAKRESIE ICH
KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOSCI, UŻYTECZNOŚCI,
TERMINOWOŚCI, RZETELNOŚCI I INNEGO RODZAJU. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, Z TEGO WZGLĘDU POWYŻSZE MOŻE PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POTWIERDZACIE PAŃSTWO I AKCEPTUJECIE, ŻE: (i) BIERZECIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY(ii) WSZELKIE WYSYŁANE I OTRZYMYWANE INFORMACJE PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY MOGĄ BYĆ NIEZABEZPIECZNONE ORAZ PRZECHWYTYWANE PRZEZ STRONY NIEUPOWAZNIONE; (iii) KORZYSTACIE ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO; ORAZ (iv) STRONA JEST DOSTĘPNA NIEODPŁATNIE. UZNAJĄC TO, POTWIERDZACIE I AKCEPTUJECIE TO, W PEŁNYM
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, STRONY ZWOLNIONE OD
ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ODPOWIADAJĄ ZA STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, O
CHARAKTERZE KARNYM, PREWENCYJNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE I
INNE WYNIKŁE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE ZE STRONĄ, LUB INNYMI
STRONAMI DOSTĘPNYMI POPRZEZ LINK CZY POŁĄCZENIE Z NINIEJSZEJ STRONY LUB
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK NASZYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHANYCH, W WYNIKU
KOMUNIKATÓW WYSYŁANYCH PRZEZ PAŃSTWA DO NAS LUB OPÓŻNIENIA CZY
NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY, JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUTÓW
LUB USŁUG REKLAMOWANYCH NA LUB OTRZYMANYCH PRZEZ STRONĘ, USUNIĘCIA
LUB ANULOWANIA PRZEZ BOBBELIĘ MATERIAŁÓW NADESŁANYCH LUB PRZESŁANYCH
POCZTĄ NA STRONĘ LUB WYNIKŁYCH PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY,
NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY ,
DELIKTOWY, OBIEKTYWNY LUB NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET W PRZYPADKU GDY
STRONY ZWOLNIONE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTAŁY POINFORMOWANE O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
DOTYCZY, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH SZKÓD LUB USZKODZEŃ WYNIKŁYCH Z
JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ WYKONANIA, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY,
ANULOWANIA, DEFEKTÓW, OPÓŻNIENIA W OPERACJI LUB TRANSMISJI, WIRUSÓW
KOMPUTEROWYCH, USZKODZENIA PLIKÓW, AWARII LINII, PROBLEMÓW Z SIECIĄ I
SYSTEMEM, STRATY PAŃSTWA ZYSKÓW, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, DOSTĘPU,
MODYFIKACJI BEZ UPOWAŻNIENIA, STRATY LUB KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK
REJESTRU, DANYCH, I INNYCH SZKÓD MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH.
POTWIERDZACIE PAŃSTWO I AKCEPTUJECIE, ŻE STRONY ZWOLNIONE OD
ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ODPOWIADAJĄ ZA OSZCZERCZE, OBRAŻLIWE I NIEZGODNE
Z PRAWEM ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA NA STRONIE. JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ FORMĄ
ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA WYŻEJ WYMIENIONE LUB WSZELKIE SPORY ZE STRONAMI
ZWOLNIONYMI Z ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE
STRONY. PAŃSTWO I BOBBELIA I LUB HAGARDHS B.V. ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE
DZIAŁANIA WYNIKŁE Z LUB ZWIĄZANE ZE STRONĄ MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W TERMINIE
JEDNEGO (1) ROKU OD ZAISTNIENIA PODSTAWY DO WNIESIENIA POWÓDZTWA W
PRZECIWNYM RAZIE POWODY DZIAŁAŃ SĄ TRWALE WYKLUCZONE. ZE WZGLĘDU NA
TO, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGOŚCI
TRWANIA GWARANCJI LUB WYKLUCZENIA CZY OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA SZKODY WYNIKOWE I PRZYPADKOWE, WSZYSTKIE LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH
OGRANICZEŃ MOŻE PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ .

JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
My, Bobbelia.com/PL i lub Hagardhs B.V. mamy siedzibę w Holandii w Unii Europejskiej. Wchodząc na niniejszą Stronę spoza Unii Europejskiej, robisz to z własnej inicjatywy, na własne ryzyko i ponosisz pełną odpowiedzialność za działania. Niniejsze Warunki Korzystania są regulowane i interpretowane prawem Holandii i Unii Europejskiej, bez uwzględnienia: (i) holenderskich przepisów kolizyjnych; (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów; (iii) Konwencji z 1974 r. o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedazy towarów; oraz (iv) Protokołu stanowiącego poprawkę do Konwencji z 1974 r. sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. Wyrażacie Państwo wyrażną zgodę na to, aby wyłączne rozstrzyganie roszczeń lub działań wynikających z lub odnoszących się do niniejszych Warunków Korzystania z tej Strony miało miejsce w sądzie stanowym lub federalnym na terenie Holandii , ponadto wyrażacie Państwo zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji tych sądów w celu rozstrzygnięcia roszczeń lub działania i zrzekacie się zarzutow odnośnie tego miejsca. Wyrażacie również zgodę na przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych, stanowych, federalnych i międzynarodowych praw i przepisów, na swój koszt, łącznie z, ale nie ograniczając się do, Holandią. Ograniczenia eksportowe, które odnoszą się do korzystania przez Państwa lub działań na tej Stronie. W najszerszym zakresie dozwolonym przepisami językiem kontroli, Warunków i Zasad jest zawsze język angielski.

ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikowania lub innych
poprawek Warunków Korzystania w dowolnym czasie poprzez umieszczenie zmienionych
warunków na Stronie. Prosimy o okresowe przeglądanie warunków korzystania, ponieważ
jesteście państwo odpowiedzialni za sprawdzenie zmian jakie nanosimy do Warunkow
Korzystania. Państwa stałe korzystanie ze Strony, śledzenie zamieszczonych zmian do
Warunkow Korzystania i innych polityk lub oświadczeń równoznaczne jest z wyrażeniem
akceptacji.

CAŁOŚĆ UMOWY I DOPUSZCZALNOŚĆ
Niniejsze Warunki Korzystania oraz wszelkie polityki, oświadczenia, powiadomienia i zasady
działania (indywidualne i zbiorowo, rozpoczynające się od terminu “Warunki Korzystania”, Całość Umowy”) zamieszczonych na tej Stronie stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a Hagardhs B.V. w odniesieniu do przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia i propozycje zarówno ustne jak i pisemne pomiędzy stronami w odniesieniu do tego przedmiotu. Drukowana wersja Całości Umowy będzie dostępna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w oparciu o lub w związku z korzystaniem ze Strony w takim stopniu, a przedmiot na takich samych warunkach jak inne dokumenty biznesowe i rejestry zgromadzone i zachowane w formie drukowanej.

RÓŻNE
odstąpienie od jakiegokolwiek warunku Całości Umowy nie oznacza odstąpienia od innych
warunków czy prawa Bobbelia lub Hagardhs B.V. do domagania się ścisłego przestrzegania
niniejszych i powyższych warunków. Jeżeli którykolwiek zapis Całości Umowy zostanie uznany
jako niewykonalny lub nieważny z jakiegokolwiek powodu, zapis ten zostanie oddzielony a
pozostałe zapisy pozostaną w mocy. Całość Umowy nie tworzy agencji, partnerstwa, joint
venture, relacji pracownik-pracodawca lub franczyzodawca-franczyzobiorca. Oprócz Stron
Zwolnionych z Odpowiedzialności,nie ma beneficjentów strony trzeciej odnośnie niniejszych
warunków korzystania. Całość Umowy odnosi się osobiście do Państwa i nie wolno dokonywać
jej transferu, przeniesienia lub przekazania komukolwiek bez pisemnej zgody Bobbelii i lub
Hagardhs B.V.. Wszelkie Państwa próby dokonania przeniesienia, transferu lub przekazania
Całości Umowy bez pisemnej zgody Bobbelii i lub Hagardhs B.V. będą nieważne. Bobbelia i
Hagardhs B.V. mają prawo do transferu, przeniesienia i przekazania Całości Umowy jednej
stronie lub więcej bez Państwa pozwolenia.

POTWIERDZENIE

Potwierdzacie Państwo przyjęcie Całości Umowy oraz jej adekwatności w zamian za
odpowiednie świadczenia wzajemne. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego,
potwierdzacie Państwo, że świadczenie obejmuje korzystanie przez Państwa ze Strony i/lub
otrzymywanie danych, treści, materiałów i informacji dostępnych na lub przez Stronę.

TERMS OF USE

Please carefully read the following Terms of Use before using the Bobbelia.com Web site (the “Site“). By accessing this Site, you agree to be bound by these Terms of Use. These Terms of Use may be updated from time to time. When we make changes, we may post them here. Accordingly, you should check the date of the Terms of Use (which appear at the end of this document) and review any changes since the last version. If at any time you do not agree to these Terms of Use, please do not use this Site.

This Web site is operated by Bobbelia an e-commerce platform from Hagardhs B.V. Throughout the Site and these Terms of Use, the terms “we“, “us” and “our” refer to Bobbelia and or Hagardhs B.V. Bobbelia offers this Site, including all information, content, materials, tools, products and services available from this Site, to you, the user, conditioned upon your acceptance of all the terms, conditions, policies, statements and notices stated here. Your continued use of this Site constitutes your agreement to these Terms of Use.

PRIVACY
We respect your privacy. Our Privacy Policy, is incorporated into and forms a part of these Terms of Use and is part of our agreement with you. Please read our Privacy Policy carefully as it describes, among other things, how we collect, use, share, transmit, transfer and secure information obtained when you access and use our Site.

USE OF MATERIAL ON THE SITE
All content on this Site (including, without limitation, text, design, graphics, logos, icons, images, audio clips, downloads, interfaces, code and where applicable software, as well as the selection and arrangement thereof), maybe the exclusive property of and owned by Bobbelia and or Hagardhs B.V. and or it’s Principle companies whose products are displayed for sale on Bobbelia and or its licensors or its content providers and is protected by copyright, trademark and other applicable laws. You may access, copy, download and print the material contained on the Site for your personal and non-commercial use, provided you do not modify or delete any copyright, trademark or other proprietary notice that appears on the material you access, copy, download or print. Any other use of content on the Site, including but not limited to the modification, distribution, transmission, performance, broadcast, publication, uploading, licensing, reverse engineering, transfer or sale of, or the creation of derivative works from, any material, information, software, products or services obtained from the Site, or use of the Site for purposes competitive to Bobbelia or Hagardhs B.V. (defined below), is expressly prohibited. Bobbelia and or Hagardhs B.V. reserves the right to refuse or cancel any person’s registration for this Site, remove any person from this Site or prohibit any person from using this Site for any reason whatsoever. Bobbelia and or Hagardhs B.V., or its licensors or content providers, retain full and complete title to the material provided on the Site, including all associated intellectual property rights, and provide this material to you under a license that is revocable at any time in Bobbelia’s and or Hagardhs B.V. sole discretion. Bobbelia  and or Hagardhs B.V. neither warrants nor represents that your use of materials on this Site will not infringe rights of third parties not affiliated with Bobbelia and or Hagardhs B.V.

You or third parties acting on your behalf may not: (i) use contact information provided on the Site for unauthorized purposes, including marketing; (ii) use any hardware or software intended to damage or interfere with the proper working of the Site or to surreptitiously intercept any system, data or personal information from the Site; (iii) interrupt or attempt to interrupt the operation of the Site in any way; (iv) frame this Site or use Bobbelia’s or Hagardhs B.V.’s proprietary marks, or any mark, word, term or slogan likely to be confused therewith, as meta tags or anything else, without our duly authorized prior written consent. These marks include, but are not limited to, the brands and or products we sell on our Bobbelia (v) use frames or utilize framing techniques or technology to enclose any content included on the Site; or (vi) utilize any Site content in any meta tags or any other “hidden text” techniques or technologies.

Bobbelia and or Hagardhs B.V.  reserves the right, in its sole discretion, to limit or terminate your access to or use of the Site at any time without notice. You are personally liable for any orders that you place or charges or other liabilities that you incur prior to termination and are fully responsible for all of our costs for collection of any such charges or other liabilities. Termination of your access or use will not waive or affect any other right or relief to which Bobbelia and or Hagardhs B.V. may be entitled, at law or in equity. Hagardhs B.V. reserves all rights not expressly granted in and to the Site and its content.

TRADEMARKS AND COPYRIGHT
Bobbelia is a e-commerce platform from Hagardhs B.V. who sells and or market’s and or distributes products of companies which are available on Bobbelia.com therefore, all trademarks, trade names, logo, slogan, service marks, service names, product names, and intellectual property, whether or not delineated in large print or with trademark symbols or in any other fashion, are trademarks and/or intellectual property of the respective companies of which those brands belong. Bobbelia and Hagardhs B.V. or its affiliates or each of its/their respective ultimate corporate parent (collectively, “Hagardhs B.V.”). Nothing on this Site shall be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark, logo or service mark displayed on the Site without the owner’s prior written permission, except as otherwise expressly described herein. This Site and all of its content, including but not limited to text, design, graphics, interfaces and code, and the selection and arrangement thereof, is protected as a compilation under the copyright laws of The Netherlands and or European Union. The use (except as permitted herein) or misuse of the trademarks, copyrights or any other intellectual property of Hagardhs B.V. is expressly prohibited and may be in violation of copyright, trademark, slander or libel laws, privacy law and publicity and communications regulations and statutes. Please be advised that Hagardhs B.V. actively and aggressively enforces its intellectual property rights to the fullest extent of the law.

MERCHANDISE AVAILABILITY
Bobbelia and Hagardhs B.V. prides itself in providing you with good quality and exclusive merchandise. Availability of merchandise may vary at Bobbelia stores and on Bobbelia.com. Some featured items may be available only in limited quantities or only while supplies last. Once an item is no longer available or out of stock, we may attempt to, respectively, remove the item promptly from display on Bobbelia.com or list it as “out of stock.” Display of an item on Bobbelia.com is not a guarantee that the item is currently available or in stock or that it will be available on our Site when you visit again. If you are unable to locate a particular item that caught your attention on a previous visit to our Site or if you have any questions concerning the availability of a particular item, please contact us via email at; store@hagardhs.com. We will try to make every commercially reasonable effort to fulfill your requests whenever possible.

MERCHANDISE DISPLAY
Bobbelia and Hagardhs B.V. will make every reasonable effort to display its merchandise on Bobbelia.com as accurately as possible. Unfortunately, various factors, including the display and color capabilities of your computer monitor, may significantly affect what you actually see on your screen. Bobbelia and or Hagardhs B.V. is not responsible for the display of any color, texture or detail of its merchandise on your computer screen and cannot guarantee the accuracy thereof. For more information regarding Bobbelia return and exchange policy and procedures, please visit the Customer Service section on our Site.

ORDERS, PROHIBITION ON RESELLING, AND PRICE
The information on this Site does not constitute a binding offer to sell products described on the Site or to make such products available in your area. We reserve the right at any time after receipt of your order to accept or decline your order, or any portion thereof, in our sole discretion, even after your receipt of an order confirmation or after your credit card has been charged. You may not purchase any item from this Site for resale by you or any other person, and you may not resell any item purchased from this Site. The prices displayed on the Site are quoted in Euro and are intended to be valid and effective only in the European Union. In the event a product is listed at an incorrect price, we have the right to refuse or cancel orders placed for the product listed at the incorrect price, regardless of whether the order has been confirmed or your credit card charged. If your credit card has already been charged for the purchase and your order is canceled, we will issue a credit to your credit card account. In the event we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made.

INTERNATIONAL VISITORS
We truly value your interest in our Online Store. However, please note that bobbelia.com  can only ship to the European Union at this time. We do, however, encourage our international visitors to stay tuned for updates on our shipping practices and other Site development.

YOUR ACCOUNT
When and if you use the Site, it shall be your sole responsibility to provide true, accurate, current and complete information about yourself and maintain the confidentiality of your e-mail address, password and any other account identifiers related to any personal account you created on the Site (the “Account”), and for restricting access to your computer(s). You also agree to accept sole responsibility for any and all activity that occurs under your Account. If you have any reason to believe or become aware of any loss, theft or unauthorized use of your e-mail address, password and any other account identifiers related to any personal account you created on the Site, notify Bobbelia and or Hagardhs B.V. immediately. Bobbelia and or Hagardhs B.V. may assume that any communications Bobbelia and or Hagardhs B.V. receives under your e-mail address, password and any other account identifiers related to any personal account you created on the Site have been made by you unless Bobbelia and Hagardhs B.V. receives notice otherwise.

USER SUBMISSIONS
Any comments, suggestions, ideas, materials and other submissions (“User Submissions“) that you send, provide or convey to or on behalf of Bobbelia and or Hagardhs B.V. are provided on a non-confidential and non-proprietary basis. By submitting User Submissions, you are granting Bobbelia and Hagardhs B.V. an irrevocable, royalty-free, perpetual, worldwide, and fully sub-licensable license to reproduce, publish, modify, adapt, translate, creative derivative works from, and otherwise use in whole or in part your User Submissions for any purpose in any media, whether now known or hereafter invented, for any purpose (including for commercial or promotional purposes). You grant Bobbelia and Hagardhs B.V. the right to use your name and likeness in connection with any such use of User Submissions made by you, but we will not be obligated to identify or attribute you in connection with any such use. You also agree that we will be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in any User Submissions for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing and marketing products which incorporate or otherwise rely upon that information, without notifying or providing any further compensation to you.

You represent that no User Submission made by you to the Site violates any right of any third party, including copyright, trademark, privacy or other personal or proprietary rights. You further represent that no User Submissions made by you to the Site will be or contain material that is offensive, harmful, unlawful, threatening, libelous, defamatory, obscene, abusive, hateful, inflammatory, pornographic or profane material or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense, give rise to civil liability, violate the security of the Bobbelia and or Hagardhs B.V. websites or would otherwise violate the law. You agree that you will remain responsible for the content of any User Submissions you make and that you or any party acting through you will not seek to hold Bobbelia and or Hagardhs B.V. liable for the User Submissions of others.

We may review, remove, reject, or revise User Submissions at any time, without prior notice, and in our sole discretion. We may remove, reject, or revise content that we believe violates these Terms of Use, is otherwise objectionable, or for any other reason and in our sole discretion without prior notice.

LINKS TO OTHER WEBSITES
When you access a non-Bobbelia website, please realize that it is independent of Bobbelia and or Hagardhs B.V.. Linking to any off-site pages is at your own risk. Bobbelia and or Hagardhs B.V. makes no warranties or representations about any non-Bobbelia  website and has no responsibility or liable to you for such websites or their content. In addition, certain third party sites may also provide links to Bobbelia websites. None of such links should be deemed to imply that Bobbelia and or Hagardhs B.V. endorses such third party websites or any content therein.

ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS ON INFORMATION ON THIS SITE
We are not responsible if information made available on this Site is not accurate, complete or current. The material on this Site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or timelier sources of information. Any reliance on the material on this Site is at your own risk. This Site may contain certain historical information. Historical information necessarily is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this Site at any time (including after you have submitted your order), but we have no obligation to update any information on the Site. You agree that it is your sole responsibility to monitor changes to the Site.

INDEMNITY
You agree to promptly defend, indemnify and hold Bobbelia and Hagardhs B.V., its directors, officers, employees, agents, licensors, service providers, subcontractors, suppliers and representatives (collectively, the “Indemnified Parties”) harmless from and against any and all claims, losses, liabilities, damages, costs and expenses, including reasonable attorneys’ and professionals’ fees and court costs as incurred, (collectively, starting with the word “losses”) “Claim”) in any way arising from, related to or in connection with your use of the Site, your violation of these Terms of Use or the posting or transmission of any materials on or through the Site by you. You shall not, without the prior written consent of the Indemnified Parties, settle or compromise any Claim, or permit a default or consent to the entry of any judgment in respect thereof, unless such settlement, compromise, or consent includes, as an unconditional term thereof, the giving by the claimant to the Indemnified Parties an unconditional release from all liability in respect of such Claim. The Indemnified Parties reserve the right, at its/their own expense, to assume exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you and, in such case, you agree to cooperate with the Indemnified Parties in the defense of such matter.

DISCLAIMER
YOUR USE OF THIS SITE IS AT YOUR SOLE RISK. THE SITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. BOBBELIA AND HAGARDHS B.V. EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTIES THAT CONTENT AND MATERIALS ON THE SITE ARE NONINFRINGING, AS WELL AS WARRANTIES IMPLIED FROM A COURSE OF PERFORMANCE OR COURSE OF DEALING; THAT ACCESS TO THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; THAT THE SITE WILL BE SECURE; THAT THE SITE OR THE SERVER THAT MAKES THE SITE AVAILABLE WILL BE VIRUS-FREE; OR THAT INFORMATION ON THE SITE WILL BE COMPLETE, ACCURATE OR TIMELY. IF YOU DOWNLOAD ANY CONTENT OR MATERIALS FROM THIS SITE, YOU DO SO AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH CONTENT AND MATERIALS. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM BOBBELIA OR HAGARDHS B.V. OR THROUGH OR FROM THE SITE SHALL CREATE ANY WARRANTY OF ANY KIND. BOBBELIA AND HAGARDHS B.V. DO NOT MAKE ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OF THE CONTENT AND MATERIALS ON THIS SITE IN TERMS OF THEIR COMPLETENESS, CORRECTNESS, ACCURACY, ADEQUACY, USEFULNESS, TIMELINESS, RELIABILITY OR OTHERWISE.

IN CERTAIN JURISDICTIONS, THE LAW MAY NOT PERMIT THE DISCLAIMER OF WARRANTIES, SO THE ABOVE DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY
YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT: (i) YOU ASSUME FULL RESPONSIBILITY FOR YOUR USE OF THE SITE(ii) ANY INFORMATION YOU SEND OR RECEIVE DURING YOUR USE OF THE SITE MAY NOT BE SECURE AND MAY BE INTERCEPTED BY UNAUTHORIZED PARTIES; (iii) YOUR USE OF THE SITE IS AT YOUR OWN RISK; AND (iv) THE SITE IS MADE AVAILABLE TO YOU AT NO CHARGE. RECOGNIZING SUCH, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE INDEMNIFIED PARTIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE SITE, OR ANY OTHER SITE YOU ACCESS THROUGH A LINK OR CONDUIT FROM THIS SITE OR FROM ANY ACTIONS WE TAKE OR FAIL TO TAKE AS A RESULT OF COMMUNICATIONS YOU SEND TO US, OR THE DELAY OR INABILITY TO USE THE SITE, OR FOR ANY INFORMATION, PRODUCTS OR SERVICES ADVERTISED IN OR OBTAINED THROUGH THE SITE, BOBBELIA’S REMOVAL OR DELETION OF ANY MATERIALS SUBMITTED OR POSTED ON ITS SITE, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THE SITE, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF THE INDEMNIFIED PARTIES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. THIS DISCLAIMER APPLIES, WITHOUT LIMITATION, TO ANY DAMAGES OR INJURY ARISING FROM ANY FAILURE OF PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, DEFECTS, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMPUTER VIRUSES, FILE CORRUPTION, COMMUNICATION-LINE FAILURE, NETWORK OR SYSTEM OUTAGE, YOUR LOSS OF PROFITS, OR THEFT, DESTRUCTION, UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF, LOSS OR USE OF ANY RECORD OR DATA, AND ANY OTHER TANGIBLE OR INTANGIBLE LOSS. YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE INDEMNIFIED PARTIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY USER OF THE SITE. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY OF THE ABOVE CLAIMS OR ANY DISPUTE WITH THE INDEMNIFIED PARTIES IS TO DISCONTINUE YOUR USE OF THE SITE. YOU AND BOBBELIA AND OR HAGARDHS B.V. AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE SITE MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES OR THE CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED. BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, ALL OR A PORTION OF THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
We, Bobbelia.com and or Hagardhs B.V. are based in The Netherlands in The European Union. If you access this Site from outside the European Union you do so on your own initiative, at your own risk, and accept total responsibility for your conduct. These Terms of Use shall be governed, construed and enforced according to the laws of The Netherlands and or European Union without giving effect to: (i) The Netherlands conflict of laws provisions; (ii) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; (iii) the 1974 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods; and (iv) the Protocol amending the 1974 Convention, done at Vienna on April 11, 1980. You expressly agree that the exclusive jurisdiction for any claim or action arising from or relating to these Terms of Use of this Site shall be in state or federal court located in The Netherlands, and you further agree to submit to the personal jurisdiction of such courts for the purpose of litigating any such claim or action and expressly waive any objection to that venue. You also agree to comply, at your expense, with all applicable local, state, federal and international laws and regulations, including, but not limited to, The Netherlands. Export restrictions that relate to your use or activities on this Site. To the fullest extent permitted by law, the controlling language, at all times, for these Terms and Conditions is English.

CHANGES TO THESE TERMS OF USE
We reserve the right, in our sole discretion, to change, modify or otherwise alter these Terms of Use at any time by posting revised terms on the Site. Please review the terms of use periodically because it is your sole responsibility to check for any changes we may make to these Terms of Use. Your continued use of this Site following the posting of changes to these Terms of Use or other policies or statements will constitute your acceptance.

ENTIRE AGREEMENT AND ADMISSIBILITY
These Terms of Use and any policies, statements, notices or operating rules (individually and collectively, starting with the term “Terms of Use”, the “Entire Agreement”) posted on this Site constitute the entire agreement and understanding between you and Hagardhs B.V. with respect to the subject matter thereof and supersede all prior or contemporaneous communications and proposals, whether oral or written, between the parties with respect to such subject matter. A printed version of the Entire Agreement shall be admissible in judicial or administrative proceedings based on or relating to use of the Site to the same extent and subject to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained in printed form.

MISCELLANEOUS
The waiver of any provision of the Entire Agreement shall not be considered a waiver of any other provision or of Bobbelia or Hagardhs B.V. right to require strict observance of each of the terms herein or therein. If any provision of the Entire Agreement is found to be unenforceable or invalid for any reason, that provision shall be severable, and all other provisions shall remain in full force and effect. The Entire Agreement does not create any agency, partnership, joint venture, employee-employer or franchisor-franchisee relationship. Except for the Indemnified Parties, there are no third party beneficiaries of these terms of use. The Entire Agreement is personal to you and you may not transfer, assign or delegate them to anyone without the express written permission of Bobbelia and or Hagardhs B.V.. Any attempt by you to assign, transfer or delegate the Entire Agreement without the express written permission of Bobbelia and or Hagardhs B.V. will be null and void. Bobbelia and Hagardhs B.V. have the right to transfer, assign and delegate the Entire Agreement to one or more third parties without your permission.

ACKNOWLEDFEMENT
You acknowledge that the Entire Agreement is supported by reasonable and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged. Without limiting the generality of the foregoing, you acknowledge that such consideration includes your use of the Site and/or receipt of data, content, materials and information available at or through the Site.